اطلاعیه ها

اطلاعیه جمع آوری درب بطری نوشابه جهت تامین هزینه خرید ویلچر

اطلاعیه مراسم بزرگداشت روز معلم و مقام استاد

دانشجویان ممتاز ترم 14011

اطلاعیه اردوهای تفریحی ( خواهران و برادران ) .

لیست دانشجویان ورودی بهمن دارای نواقص پرونده ثبت نامی

اطلاعیه مهم اتمام سنوات آموزشی برای ترم 14021 و نحوه تمدید سنوات

مراسم بزرگداشت روز جهانی روانشناس

مراسم بزرگداشت شکسپیر

اطلاعیه تشکیل تیم های ورزشی دانشگاه

جشن بزرگ روز معمار

انجام فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی توسط دانشجویان و دانش آموختگان از ابتدای اردیبهشت ماه 1402

اطلاعیه جذب همیار دانشجو