جمعه, ۱ آذر ۱۳۹۸
لیست اطلاعیه ها

درخواست ایمیل

فرم درخواست ایمیل دانشگاه رشدیه
قابل توجه دانشجویان محترم

جهت استفاده از ایمیل دانشگاهی فرم مربوطه زیر را تکمیل نموده و به همراه فایل اسکن شده کارت دانشجوئی ( با فرمت JPG و حداکثر 200 kb ) تا تاریخ 97/7/30 به پست الکترونیکی m-didebani@tabrizu.ac.ir ارسال نمائید. لازم به ذکر است بنا به اعلام مرکز محاسبات دانشگاه ، به درخواستهای بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

درخواست ایمیل