اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم اتمام سنوات آموزشی برای ترم 14021 و نحوه تمدید سنوات

مراسم بزرگداشت روز جهانی روانشناس

مراسم بزرگداشت شکسپیر

اطلاعیه تشکیل تیم های ورزشی دانشگاه

جشن بزرگ روز معمار

انجام فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی توسط دانشجویان و دانش آموختگان از ابتدای اردیبهشت ماه 1402

اطلاعیه جذب همیار دانشجو

اطلاعیه ساعت کاری بخش اداری دانشگاه از 1402/01/14 تا 1402/01/31

لیست دانشجویان فاقد سنوات نظام وظیفه جهت تحصیل در ترم 14021

تبریک عید ریاست محترم موسسه

اطلاعیه تعطیلات عیدنوروز

اطلاع رسانی جلسه دفاع