اطلاعیه ها

اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف برای مهرماه 1401

برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 14003

تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 1401 - 1400 (ترم 14003 )

اطلاعیه مهم جذب همیار دانشجو در سایت اینترنت و کتابخانه دانشگاه

طرح ملی بررسی سیمای زندگی ویژه دانشجویان فارغ التحصیل سال های 1396 و 1397

اولین جشنواره سلامت دانشجویان

اطلاعیه مهم تکمیل نواقص پرونده های دانشجویی ورودی های 991 ، 982 ، 981 ، 972 ، 971 و 961

اطلاعیه اردوهای تفریحی منطقه کلیبر

اطلاعیه

اطلاعیه صدور کارت امتحانی ترم 14002

اطلاع رسانی جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه ارزشیابی اساتید ترم 14002