اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم تکمیل نواقص پرونده های دانشجویی ورودی های سال 1398 الی 1402

اطلاعیه ارزشیابی اساتید ترم 14022

اطلاعیه پرداخت شهریه

تایم عمومی و آزاد تیم والیبال خواهران(30 فروردین تا 7 تیر 1403)سالن آفتاب همراه با دعوت از اساتید گرامی علاقمند و کادر محترم دانشگاه

رزرو غذای دانشجوئی

کشف معنای زندگی بر اساس تحلیل دازاین هایدگر

سند تعهد نامه دانشجوئی جهت اخذ وام دانشجوئی

مهلت اخذ وام دانشجوئی از اول تا آخر اردیبهشت ماه 1403 از سایت refah.swf.ir)

تایم عمومی و آزاد تیم فوتسال برادران(30 فروردین تا 31 خرداد 1403)سالن آفتاب

تایم عمومی و آزاد تیم والیبال خواهران(30 فروردین تا 31 خرداد 1403)سالن آفتاب

دوازدهمین نشست تازه های حقوق - حق بر محیط زیست سالم

سومین نشست صمیمانه با رتبه برتری - آشنایی با گرایش حقوق خصوصی