معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی

دوشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۸

 

وظایف و ماموریت های معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

 • اداره كليه امور دانشجويي دانشگاه، مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي
 • نظارت براجراي قوانين و آئين‌نامه‌هاي دانشجويي
 • تدوين و پيشنهاد اصول كلي مشاوره دانشجويي
 • نظارت  بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان در حسن اجراي وظايف آنها
 • انجام امور مربوط به ارایه خدمات به دانشجویان در حوزه رفاهی ( وام، تغذیه، خوابگاه، بیمه، احداث مراکز فرهنگی و ... ) بنابر اقتضاء
 • انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی در حوزه فعالیتهای ورزشی
 • انجام امور مربوطه در حوزه بهداشتی و درمانی و مشاوره
 • نگاه و رویکرد علمی بر رفع موانع و مشکلات، پاسخگویی به مطالبات رفاهی دانشجویان و اتخاذ تصمیم و اجرا
 • حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه های دانشجویی و تاکید و اهتمام جدی بر اجرای اصول سیاستهای چشم انداز 20 ساله نظام، قانون برنامه پنجم توسعه  و قانون هدفمندی یارانه ها در بخش خدمات رسانی به دانشجویان که جزء سیاستهای اصلی سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت متبوع است .
 •  نظارت بر واحدهای تایعه (مدیریت های امور دانشجویی- امور خوابگاهها - تربیت بدنی) به منظور اطمینان از حسن اجرای وظایف
 • برون سپاری خدمات رفاهی، با هدف کاهش تصدی گری در بخش تغذیه و اداره امور خوابگاهها
 • افزایش سطح رضایتمندی اقشار مختلف دانشگاه (اساتید، دانشجویان و کارمندان) با ارایه ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتها
 •  برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی
 • دبیر کمیسیون موارد خاص (با رویکرد حفظ و صیانت از قوانین و آیین‌نامه ها، اهتمام جدی به اجتناب از اطاله فرایند آموزشی و آسیب شناسی علل ورود پرونده دانشجویان به کمیسیون)