سرفصل دروس رشته ها

دوشنبه, ۲ دی ۱۳۹۸

تمامی سرفصل ها ارائه شده در سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشند.


کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی عمران - سازه

مهندسی معماری (سرفصل قدیم  -  سرفصل جدید)

مهندسی برق - سیستم های قدرت

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

حقوق بین الملل

روان شناسی عمومی

حقوق جزا و جرم شناسی

روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی عمران

مهندسی معماری (سرفصل قدیم  -  سرفصل جدید)

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی صنایع

حسابداری

حقوق

روان شناسی

میکروبیولوژی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی اجرائی عمران

علمی کاربردی معماری

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

علمی کاربردی حسابداری (ورودی های قبل از سال 1400 - ورودی های سال 1400 و بعد)

کاردانی پیوسته

کامپیوتر - نرم افزار

عمران ( سرفصل قدیم  -  سرفصل جدید )

معماری ( سرفصل قدیم  -  سرفصل جدید )

الکتروتکنیک

الکترونیک عمومی

حسابداری ( سرفصل قدیم  -  سرفصل جدید )