سرفصل دروس رشته ها

دوشنبه, ۲ دی ۱۳۹۸

تمامی سرفصل ها ارائه شده در سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشند.


کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( ورودی های قبل از سال 1400 - ورودی های سال 1400 و به بعد )

مهندسی عمران - سازه

مهندسی معماری ( ورودیهای قبل از 1401 - ورودیهای 1401 و مابعد )

مهندسی برق - سیستم های قدرت

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

حقوق بین الملل

حقوق جزا و جرم شناسی ( ورودی های قبل از سال 1402 - ورودی های سال 1402 و مابعد (حقوق کیفری و جرم شناسی) )

 

روان شناسی عمومی ( ورودی های سال 1398 الی 1400 - ورودی های سال 1401 - ورودی های سال 1402 و مابعد )

روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( ورودی های سال 1394 الی 1396 - ورودی های سال 1397 الی 1398 - ورودی های سال 1399 - ورودی های سال 1400 و به بعد )

مهندسی عمران ( سرفصل قدیم - سرفصل جدید )

مهندسی معماری (ورودیهای قبل از 1401 - ورودیهای 1401 و مابعد )

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی صنایع

حسابداری ( ورودیهای قبل از سال 1400 - ورودی های سال 1400 و مابعد )

حقوق

روان شناسی

میکروبیولوژی ( ورودی های 1398 الی 1400 - ورودی های 1401 - ورودی های 1402 و مابعد )

آموزش زبان انگلیسی ( ورودی های 1399ورودی های 1400 و مابعد)

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نرم افزار (ورودی های قبل از سال 1400 - ورودی های سال 1400 و بعد)

مهندسی اجرائی عمران

معماری:     ( علمی کاربردی معماری - مهندسی حرفه ای معماری )

 

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

حسابداری (ورودی های قبل از سال 1400 - ورودی های سال 1400 و مابعد)

کاردانی پیوسته

کامپیوتر - نرم افزار ( ورودی های قبل از سال 1398 - ورودی های سال 1398 و به بعد )

عمران ( سرفصل قدیم  -  سرفصل جدید )

معماری

الکتروتکنیک

الکترونیک عمومی

حسابداری ( ورودی های سال 1398 و مابعد )