ارتباط با رئیس موسسه

شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸

 

جهت ارتباط با ریاست موسسه و ارائه پیشنهادات و انتقادات با آدرس الکترونیکی زیر مکاتبه نمایید.

آدرس پست الکترونیکی:             zahed@roshdiyeh.ac.ir

تلفن:   51051-041        داخلی: 295                                   نمابر:     36678582-041