اطلاعیه ها

اطلاعیه صدور کارت امتحان دوره تابستان (ترم 14003)

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1401

اطلاعیه تمدید انتخاب واحد ترم 14011

فراخوان ارسال مقاله به مجله وب پژوهي دانشگاه علم و فرهنگ

اطلاعیه مهم تکمیل نواقص پرونده های دانشجویی ورودی های 991 ، 982 ، 981 ، 972 ، 971 و 961

اطلاعیه پذیرش خوابگاه دخترانه رشدیه

لزوم اخذ گواهی تعهد مالی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ( ویژه دانشجویان تحت پوشش )

اطلاعیه پذیرش بدون کنکور دانشجو در مقاطع مختلف برای مهرماه 1401

اطلاعیه مهم انتخاب واحد ترم 14011

اطلاعیه مهم مشروطی بیش از حد مجاز و نحوه اخذ مجوز ادامه تحصیل برای ترم 14011

اطلاعیه مهم اتمام سنوات آموزشی برای ترم 14011 و نحوه تمدید سنوات

اطلاعیه تعطیلی بخش اداری دانشگاه