کتابخانه

دوشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۸

 

وظايف محوري مسئول کتابخانه و قرائتخانه تحت نظر امور دانشجویی و فرهنگی

  • تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از منابع و اداره کتابخانه .
  • انجام مکاتبات لازم مربوط به امور کتابخانه .
  • تهیه راهنماهای آموزشی مورد نیاز جهت هدایت مراجعان در استفاده بهینه از منابع رایانه ای و امکانات موجود
  • شناخت نيازهاي اطلاعاتي جامعه كتابخانه با توجه به رشته هاي آموزشي موسسه در مقاطع مختلف تحصيلي
  • ارتباط با اساتید و دانشجویان و نیاز سنجی از این گروه جهت تهیه منابعو تعیین اولویت ها در چهار چوب اهداف آموزشی، با توجه به نیاز واقعی و در نظر گرفتن اصل صرفه جویی
  • پیگیری تامین اعتبار لازم جهت تهیه منابع
  • سفارش و خریدمنابع تخصصی از طریق برقراری ارتباطات با ناشران،فروشندگان، کارگزاران و شرکت در نمایشگاههای کتاب
  • خرید تجهیزات ( قفسه کتاب ، قفسه نشریات و ... )
  • پیگیری تهیه نرم افزار کتابخانه دیجیتال و همچنین منابع الکترونیکی لاتین جهت تجهیز کتابخانه
  • قرارداد تامین مدارک از طریق ارتباط پست الکترونیک با دانشگاه فردوسی مشهد
  • عضویت در پایگاههای معتبر علمی (Magiran, Civilica , … ) جهت تامین مقالات مورد نیاز اساتید و دانشجویان
  • ارسال مقالات وموضوعات درخواستی اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، خصوصاً مقاطع تحصیلات تکمیلی از طریق ایمیل و...
  • تمدید تعدادی از نشریات چاپی تخصصی مورد نیاز
  • راه اندازی بانک CD
  • پیگیری های مربوط به نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار سیمرغ در کتابخانه
  • همکاری با واحد مالی جهت ارائه صورتحساب ها ، پرداخت ها و تسویه حساب
  • پی گیری تامین فضای لازم جهت مطالعه دانشجویان
  • انجام عضویت دانشجویان ، اساتید و کارکنان در کتابخانه و ثبت اطلاعات آنها در نرم افزار جامع کتابخانه (سیمرغ )
  • ورود اطلاعات منابع ( کتب، پایان نامه ها و... ) و اعضاء در نرم افزارفوق و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی منابع تاانتقال آنها به مخزن و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع
  • انجام خدمات فنی ( فهرستنویسی، رده بندی و آماده سازی منابع ) از طریق دریافت منابع و ارسال به مخزن کتابخانه
  • امانت، رزروو تمدید منابع با استفاده از نرم افزار فوق بر اساس آیین نامه امانت دانشگاه
  • پیگیری دیرکردها و تماس با دانشجویان جهت عودت کتب
  • نظارت بر امر جرائم و دیرکرد منابعکتابخانه
  • راهنمایی و آموزش مراجعان برای استفاده از تمامی خدمات کتابخانه ایو آموزش مداوم مراجعه کنندگانی که از طریق کامپیوتر خواهان سرچ منابع ( کتب، پایان نامه ها، مقالات ) بوده و تعیین کلیدواژه های مناسب جهت تحقیق و پژوهش آنها
  • آموزش استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی به مراجعان
  • بررسی نیازهای علمی و جدید و پیشنهاد تهیه آن به معاونت پژوهش
  • راهنمایی مراجعان به سایر مراکز علمی و پژوهشی در صورت نیاز
  • برگزاری نمایشگاه کتاب، همکاری و تبادل اطلاعات در زمینه های مختلف با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی
  • شرکت در نمایشگاه های بین المللی کتاب تهران
  • اعزام دانشجویان به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  • برگزاری نمایشگاه کتاب در موسسه ، هماهنگی با ناشران تخصصی و همچنین ناشران داخلی : درج سخن، سالوک و ...
  • برگزاری مسابقات کتابخوانی بین دانشجویان
  • بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و تطابق آن با شیوه نامه تدوین پایان نامه ها
  • ثبت پروپزال و پایان نامه های کارشناسی ارشد در پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIrandoc
  • پیگیری براى رفع مشكلات نرم افزارى و سخت افزارى سيستم رايانه اى كتابخانه
  • نظارت بر کتابها و بررسی آنها جهت امر قفسه خوانی،وجین و صحافی به موقع آنها
  • انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اعضاء
  • بررسی و ارزشیابی برنامه های جاری و آتی کتابخانه
  • حفظ و نگهداری کلیه اموال مصرفی و غیرمصرفی تحویل گرفته شده
  • انجام امور محوله از طرف مقام مافوق
  • و در یک کلام کلیه کارهایی که در یک کتابخانه انجام می شود تا مراجعان با آرامش و در کمترین زمان و از سریع ترین راه ممکن به نیاز فکری خود پاسخ گویند.