معرفی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

سه شنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۸

شبنم سهرابی فر

شرح اجمالی وظایف و مسئولیت های مدیر امور فرهنگی و دانشجویی مؤسسه آموزش عالی رشدیّه

 

الف، شرح وظایف مدیر امور فرهنگی

 

 • برنامه ریزی برای اجرای مناسب طرح های فوق برنامه در زمینه های مذهبی، فرهنگی، علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی و هنری وراهنمایی وهدایت کارشناسان امورفرهنگی، مسئول دفترمشاوره، همیاران دانشجو، اعضای تشکل های دانشجویی اعم از کانون های فرهنگی،انجمن های علمی و سایرتشکلها ونظارت برفعالیت های آنها
 • انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه و پیگیری خواسته های قانونی آنان
 • بررسی نیازهای تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تحت نظارت امور دانشجویی و فرهنگی و انعکاس به مراجع ذی ربط دانشگاه جهت تأمین آنها و پیگیری های لازم
 • راهنمایی، هدایت و ترغیب دانشجویان برای تشکیل گروه های دانشجویی تحت عنوان کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی، بسیج دانشجویی، شورای صنفی و انجمن های علمی در رشته های مختلف و ایجاد زمینه برگزاری انتخابات بر اساس قوانین مصوب و نظارت بر فعالیت های آنها
 • راهنمایی و ترغیب دانشجویان برانتشار نشریات علمی، فرهنگی، صنفی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد زمینه های آن
 • برگزاری اردوهای آموزشی ، فرهنگی، تفریحی، زیارتی،هنری، جشن های دانش آموختگی، همایش های علمی، فرهنگی، سیاسی ومراسم مختلف با همکاری واحد های ذیربط دانشگاه پس ازاخذ مجوزهای لازم
 • تمهید مقدمات شرکت دادن دانشجویان در المپیادها و جشنواره های مختلف از قبیل جشنواره حرکت و خوارزمی
 • تهیه گزارش های مستمر ازفعالیتهای انجام یافته وبارگذاری آنها در پورتال فرهنگی وزارت عتف و انعکاس رسانه ای فعالیت ها در کانال ها و سایت دانشگاه پس از تایید معاون فرهنگی
 • تهیه لیست کتابهای قابل خرید با هماهنگی استادان و دانشجویان جهت توسعه و تجهیز کتابخانه و نظارت بر مدیریت کتابخانه و نحوه امانت دادن و عودت کتابها و تمهید زمینه های ترویج کتابخوانی
 • پیشنهادافراد حائز شرائط برای عضویت در شوراهای مختلف تخصصی و اجرایی از قبیل شورای فرهنگی، شورای نظارت بر تشکل های دانشجویی، شورای نظارت بر فعالیت های هنری و موسیقی، شورای نظارت بر نشریات دانشجویی و... به معاون فرهنگی و اجتماعی و تشکیل به موقع جلسات شوراها و تنظیم صورتجلسات مصوبات و اجرای آنها
 • ارتباط مناسب با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشورو همکاری های لازم با هماهنگی معاون فرهنگی
 • پیش بینی بودجه سالانه حوزه دانشجویی وفرهنگی وپیشنهادآن به معاون فرهنگی و دانشجویی ونظارت برهزینه ها
 • انجام به موقع امور محوله از طرف مسئولان دانشگاه

 

ب، شرح وظایف مدیر امور دانشجویی :

 • جمع آوری به موقع اطلاعیه ها و دستورالعمل های وزارت عتف به ویژه سازمان سنجش، سازمان امور دانشجویان و اداره کل فرهنگی وزرات عتف و یادآوری آنها به مسئولان دانشگاه وعنداللزوم اطلاع رسانی
 • تمهید مقدمات ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدید الورود و پیشنهاد مهلت ثبت نام به مسئولان متناسب با مهلت های اعلام شده سازمان سنجش و ثبت نام ازنودانشجویان و اخذ مدارک و پرونده ها و تطبیق آنها با مندرجات سامانه و سایر امور ثبت نام برابر دستورالعمل های ابلاغی
 • بررسی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان پسرونظارت بر اخذ معافیت تحصیلی وپیگیری وصول اصل گواهی معافیت ها وبایگانی درپرونده های دانشجویی و انطباق با سامانه نظام وظیفه و لغو به موقع معافیت ها پس از فراغت دانشجویان از تحصیل با هماهنگی امور آموزشی
 • اطلاع رسانی به موقع درخواست وام شهریه دانشجویان توسط صندوق رفاه دانشجویان کشورو بررسی لیست متقاضیان و اقدامات لازم برای اخذ وام وانجام امورمربوط به پیگیری وتوزیع وامهای اعطایی صندوق به دانشجویان حائز شرائط و تقسیط یا تسویه آنها هنگام فراغت از تحصیل و تسویه حساب
 • بررسی صلاحیت دانشجویان متقاضی همیاری و برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان حائز شرائط به عنوان همیار در حوزه های مورد نیاز دانشگاه
 • تهیه گزارش های مستمر از انجام فعالیت ها و ارسال آنها به پورتال فرهنگی وزارت عتف پس از تایید معاون دانشجویی
 • پیشنهاد افراد حائز شرائط برای عضویت درشوراهای مختلف تخصصی و اجرایی از قبیل شورای دانشجویی، شورای انضباطی، شورای خوابگاه، شورای ورزشی و ... به معاون دانشجویی وتشکیل به موقع جلسات شوراها و تنظیم صورتجلسات مصوبات و اجرای آنها