اخبار

گزارش بازدید دانشجویان گروه معماری از شوروم سرانو

گزارش بازدید دانشجویان گروه مهندسی معماری از ساختمان در خاوران

گزارش بازدید گروه مهندسی معماری از گنبد سلطانیه زنجان

گزارش بازدید از مجموعه صاحب آباد تبریز

گزارش نتايج رتبه بندي هاي شانگهاي 2023- دانشگاههاي برتر جهان

گزارش جلسه تخصصی گروه معماری

جلسه تخصصی گروه معماری با محوریت بررسی مسائل تخصصی گروه و سیاست گذاری نیمسال آتی با حضور ریاست محترم موسسه آقای دکتر صحت خواه و معاون محترم آموزشی آقای داج و مدیر گروه معماری خانم دکتر صالحی و مشارکت حداکثری اساتید تخصصی گروه معماری روز دوشنبه 1401/3/1 از ساعت 13:30 برگزار گردید.

جلسه تخصصی گروه برق

روز پنجشنبه 18 خرداد ماه جلسه اي با حضور 10 نفر از اساتيد گروه برق در حضور معاونت محترم آموزشي برگزار گرديد که اساتيد محترم انتقادات و پيشنهاداتي در راستاي بهبود عملکرد گروه برق ارائه کردند

جلسه گروه معارف

جلسه گروه روان شناسی

جلسه تخصصي اساتید گروه مهندس كامپيوتر

گزارش جلسه تخصصی گروه حسابداری

گزارش بازدید از مرکز توانبخشی توانا