گزارش بازدید علمی تخصصی دانشجویان سال دوم کارشناسی ارشد مهندسی معماری از عملیات اجرایی ایستگاه های مترو تبریز

آموزشی و پژوهشی شنبه, ۲۳ دی ۱۴۰۲

 

بسمه تعالی

      پیرو هماهنگی های قبلی به عمل آمده، ساعت 13 روز چهارشنبه (سیزدهم دی ماه) دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری به سرپرستی دکتر حامد حق کیش برای تکمیل مباحث تئوری درس ((مدیریت، نظارت و اجرا در معماری)) عازم بازدید علمی از عملیات اجرایی مترو تبریز در ایستگاه های شماره 13 (قونقا) و 14 (گازران) شده و در ابتدا ضمن ملاحظه المان ها و ادوات اتصالات سیستم پایدارساز (سازه نگهبان) ایستگاه از نوع مهار متقابل (استرات)، نظاره گر بخشی از جبهه های کاری عملیات شاتکریت بودند. سپس ضمن تشریح شرایط اجرایی منحصر به سازه های زیرزمینی، با سیستم های مربوط به قالب های لغزان و قالب های تونلی آشنا شدند. با ورود به طبقات زیرین و حضور در مجاورت پلتفرم، جزئیات مربوط به ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و همچنین آئین نامه بتن ایران منجمله آرایش آرماتوربندی، بتن ریزی با فشار، تعبیه دریچه در تراز یک متری از کف قالب و تمهیدات مشابه برای پیشگیری از آشفتگی طرح اختلاط در هنگام بتن ریزی، کفراژ و دکفراژ به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین توضیحاتی نیز در خصوص روش Top Down ارائه گردید. نهایتا پس از اشاره به کدها و رقوم پروفیل GWL در کریدورهای خطوط 1 و 2 قطار شهری تبریز، از چگونگی تخصیص فضاهای سرویس به کاربری های مربوطه بازدید شد. این بازدید با بازگشت گروه اعزامی به محل موسسه در ساعت 17 خاتمه یافت. در پایان علاوه بر تقدیر از زحمات مدیر محترم گروه های مهندسی عمران و معماری (سرکار خانم دکتر نگار صالحی) بابت هماهنگی های به عمل آمده توسط کارشناس محترم حوزه معاونت آموزشی (سرکار خانم مهندس بهاره صحت خواه) نیز نهایت تقدیر و تشکر به عمل می آید.