اطلاعیه ها

سومين همايش ملي پيشرفت هاي نوين درعرصه علم و فراعلم به صورت وبينار

برنامه ترم تابستان 983

تقویم آموزشی ترم تابستان 983

الزامی بودن استفاده از ماسک در دانشگاه از 1399/04/15

همايش ملي چالش هاي يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي

سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار

پویش ملی نذر کتاب

مسابقات غیرحضوری قهرمانی تکواندو (پومسه)

همايش ملي مجازي زيست جهان پسا کرونا

اطلاعیه

وبینارهای آموزش نحوه برگزاری امتحان مخصوص دانشجویان

راهنمای برگزاری امتحانات پایان ترم 982 بصورت مجازی