اطلاعیه ها

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام

اطلاعیه شروع کلاسهای دانشجویان جدید الورود مهر 1400 در ترم 14001

اطلاعیه زمان حذف و اضافه

اطلاعیه مهم اتمام سنوات آموزشی برای ترم 14001 و نحوه تمدید سنوات

اطلاعیه مهم مشروطی بیش از حد مجاز و نحوه اخذ مجوز ادامه تحصیل برای ترم 14001

اطلاعیه شروع کلاسهای ترم 14001

سخنرانی با موضوع آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

اطلاعیه مهم تمدید انتخاب واحد

اطلاعیه آغاز واکسیناسیون دانشجویان بر علیه بیماری کرونا

اطلاعیه توزیع کارت های دانشجویی ورودی های 991

اطلاعیه تمدید انتخاب واحد ترم 14001

ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد و کارشناسی پیوسته