اطلاعیه ها

اطلاعیه بیمه شدن اساتید حق التدریس

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400 (ترم 14002 )

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400 (ترم 14001 )

لیست دانشجویانی که برای ترم آتی ( 14002 ) فاقد سنوات نظام وظیفه می باشند

راهنمای نحوه ورود به کلاس های آموزشی مجازی ویژه دانشجویان جدید الورود

شرايط جديد حضور کارمندان در ادارات، پايان دورکاري و ضرورت واکسيناسيون بپيوست نامه 39158

اطلاعیه ارسال مدارک ثبت نام دانشجویان ورودی 1400 به دانشگاه

برنامه حضور مدیران گروه در دانشگاه

الزام واکسيناسيون جامعه دانشگاهي در اسرع وقت با توجه با بازگشايي دانشگاهها ( واکسيناسيون دانشجويان، کارکنان، هيات علمي)

شماره تلفن هاي مرکز منطقه اي و پايگاه استنادي

الزام شرکت کلیه دانشجویان در طرح سلامت روان

اطلاعیه مهم در خصوص تعطیلی کلاسها