گزارش بازدید دانشجویان گروه عمران دانشگاه رشدیه از مجتمع مس سونگون آذربایجان

آموزشی و پژوهشی دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸

بسمه تعالی

 

با استعانت از خداوند متعال، در راستای ایجاد فضای مناسب جهت بهبود و افزایش کیفیت آموزشی، و پیرو پیگیری انجام بازدید های آموزشی گنجانده شده در سر فصل دروس دانشجویان گروه عمران، بازدید میدانی از مجتمع مس سونگون آذربایجان با حضور آقایان نورامنش، دکتر عزیزی و خانم دکتر صالحی با حضور 40 نفر از دانشجویان گروه عمران روز چهارشنبه مورخه 1398/09/13 برگزار گردید. این بازدید از ساعت 08:00 از جلوی درب دانشگاه رشدیه تبریز آغاز و دانشجویان ساعت 10:00 بعد از انجام تشریفات بازرسی وارد محوطه مجتمع مس سونگون آذربایجان گردیدند.

در ابتدای امر آقای مهندس احمدزاده (روابط عمومی مجتمع آذربایجان) ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی خدمت دانشجویان و همراهان محترم، دو تن از کارشناسان محترم مجتمع، آقایان مهندس اکبری و مهندس صادقی، را جهت همراهی و ارائه توضیحات کارشناسی به دانشجویان معرفی نمودند.

در طول مسیر بازدید، دانشجویان با توقف در ایستگاه پله های خاکبرداری، ضمن مشاهده ماشین آلات سنگین موجود در مجتمع، از نحوه خاکبرداری توسط این ماشین آلات سنگین با ارائه توضیحات فنی توسط کارشناسان آگاه گردیدند. در ادامه مسیر، با انتقال دانشجویان به کارخانه اصلی فاز یک، دانشجویان بعد از پوشیدن کاور کارگاهی، کلاه ایمنی و ماسک به سالن اصلی تغلیظ مس وارد گردیدند و از نزدیک از اتوماسیون دیجیتالی و مکانیکی پروسه تغلیظ و عمل آوری مواد اولیه مس آشنا گردیدند. در هر یک از ایستگاه های توقف شده، آقایان مهندس اکبری، مهندس صادقی و اساتید همراه ضمن ارائه توضیحات تخصصی مربوطه، به سوالات مطروحه دانشجویان نیر به صورت مفصل جواب دادند.

در پایان بازدید، با هماهنگی های به عمل آمده با مراجع ذی صلاح مجتمع، دانشجویان جهت صرف نهار به سالن غذاخوری مدیران مجتمع مس سونگون انتقال پیدا نموده و پذیرائی از دانشجویان به  عمل آمد.

این بازدید ساعت 17:30 با نهایت رضایت دانشجویان در جلوی درب دانشگاه به پایان رسید.