گزارش برگزاری وبینار تحریک الکترومغطیسی مغز

آموزشی و پژوهشی سه شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۹

 

بسمه تعالی

وبینار تخصصی تحریک الکترومغناطیس مغز، روز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ با سخنرانی جناب آقای دکتر مجید معماریان و با حضور ۲۵ نفر از دانشجویان علاقه‌مند برگزار گردید. آقای دکتر معماریان از اعضای محترم هیئت علمی برق موسسه می باشند که از سال ۱۳۹۷ در دانشگاه آکسفورد مشغول به گذراندن دوره پسا دکتری می باشند.
ایشان طی این وبینار ۲ ساعته در خصوص تحریک الکتریکی مغز، دستگاههای این روش صحبت نموده و دانشجویان را از آخرین تحقیقات انجام شده در این زمینه مطلع نمودند.
 
 

امور آموزشی دانشگاه