گزارش بازدید گروه معماری از روند ساخت پروژه های مسکونی داخل شهر تبریز منطقه ائل گلی

آموزشی و پژوهشی یکشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

 

بسمه تعالی

     با مساعدت مسئولین محترم دانشگاه و همکاری صمیمانه مدیر محترم گروه سرکار خانم دکتر صالحی در ادامه برگزاری بازدید های آموزشی گروه معماری بازدیدی از پروژه های مسکونی در حال ساخت واقع در شهر تبریز جهت بررسی سیستم های سازه ای و آشنایی با مراحل اجرا مرتبط با درس ساختمان در رشته معماری، به سرپرستی مهندس افقی و با حضور جمعی از دانشجویان معماری راس ساعت ۱۰ صبح 1402/02/24 با حرکت از مقابل دانشگاه شروع شد و در ساعت ۱۴ همان روز به پایان رسید.

اهم موارد مورد بررسی اسکلت، دیوارچینی، تاسیسات برقی و مکانیکی، نماسازی و کاشیکاری، نحوه اجرا و کار عملی مطابق با سرفصل عملی دروس بود و نحوه درست اجرای کارها مورد توجه قرار گرفته و توسط استاد مربوطه مهندس افقی آموزش داده شد. در پایان نیز با پاسخ به سوالات دانشجویان و انتقال آنها به دانشگاه بازدید به پایان رسید.