نحوه تمدید سنوات آموزشی

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

 

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند سنوات مجاز آموزشی طبق آئین نامه به شرح زیر می باشد:

 

ردیف

مقطع تحصیلی

تعداد ترم مجاز سنوات آموزشی

1

کاردانی پیوسته

5 ترم

2

کارشناسی ناپیوسته

5 ترم

3

کارشناسی پیوسته

10 ترم

4

کارشناسی ارشد

6 ترم

 

در صورتی که طبق جدول فوق سنوات آموزشی شما به اتمام رسیده باشد، طبق آئین نامه اخراج آموزشی تلقی خواهید شد و می بایست در سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir برای ترم جاری درخواست تمدید سنوات نموده و پرینت کدرهگیری درخواست خود را به کارشناس آموزش مربوطه تحویل نمایید

*کلیه درخواست های افزایش سنوات صرفا بایستی از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir، ارسال گردد و مدارک موجود نیز بایستی پیوست گردد.

 

مراحل لازم جهت ثبت و پیگیری درخواست افزایش سنوات به شکل زیر است:

 

  1. ثبت نام در سامانه سجاد و تکمیل اطلاعات
  2. ثبت درخواست و بارگذاری مدارک و ارسال آن
  3. بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس آموزش مربوطه در دانشگاه
  4. بررسی و تایید درخواست توسط مدیر آموزش دانشگاه
  5. بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس کمیسیون دانشگاه
  6. ارجاع به مرکز مشاوره یا مرکز بهداشت (در صورت لزوم)
  7. بررسی و تایید دبیر کمیسیون و طرح در جلسه شورا
  8. صدور رای در جلسه شورا
  9. ثبت آرای صادره شورا توسط کارشناس کمیسیون
  10. ابلاغ الکترونیکی به دانشجویان و آموزش دانشگاه توسط سامانه سجاد

 

مرجع رسیدگی به درخواست افزایش سنوات

ردیف

مقطع تحصیلی

شورای دانشگاه رشدیه

شورای استانی

شورای مرکزی

1

کاردانی پیوسته

ترم 6

ترم 7 و 8

ترم 9 و بیشتر

2

کارشناسی ناپیوسته

ترم 6

ترم 7 و 8

ترم 9 و بیشتر

3

کارشناسی پیوسته

ترم 11 و 12

ترم 13 و 14

ترم 15 و بیشتر

4

کارشناسی ارشد

ترم 7 و 8

ترم 9 و 10

ترم 11 و بیشتر

 

در صورتی که:

1- مرجع رسیدگی به درخواست شما شورای دانشگاه رشدیه باشد نیازی به پرداخت مبلغ نیست.

2- مرجع رسیدگی به درخواست شما شورای استانی باشد می بایست در سامانه سجاد مبلغ  130/000 ریال واریز نمایید تا درخواست شما به جلسه شورای استانی برود.

3- مرجع رسیدگی به درخواست شما شورای مرکزی باشد می بایست در سامانه سجاد ابتدا مبلغ  130/000 ریال واریز نمایید تا درخواست شما به جلسه شورای استانی برود و سپس مبلغ 250/000 ریال واریز نمایید تا درخواست شما به جلسه شورای مرکزی برود.

* پس از انجام هر مرحله از طرف سازمان امور دانشجویان پیامک به دانشجو ارسال میگردد.

 

آموزش دانشگاه رشدیه