نحوه پرداخت شهریه

دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸

بسمه تعالی

 

به اطلاع کلیه دانشجویان ارجمند می رساند:

1- پرداخت کل شهریه اعم از ثابت، متغیر و ... بصورت الکترونیکی باید انجام گیرد.

2- قبل از انتخاب واحد شهریه ثابت باید از طریق الکترونیکی پرداخت و سپس انتخاب واحد گردد و بلافاصله بعد از اتمام زمان حذف و اضافه شهریه متغیر  و بیمه نیز به همان طریق باید پرداخت شود.

3- برای پرداخت الکترونیکی ابتدا باید دانشجویان به میز کار خود در سامانه آموزشی موسسه وارد و سپس از قسمت امور شهریه قسمت پرداخت الکترونیکی شهریه را انتخاب و سپس با وارد نمودن اطلاعات درخواستی نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند.

بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم پرداخت به موقع متوجه خود دانشجو خواهد بود.

                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  امور اداری و مالی موسسه