ثبت نام ورودی های جدید مهرماه 1402

سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

 

زمانبندی ثبت نام ورودی های جدید مهر 1402

ردیف مقطع تحصیلی زمان ثبت نام
1 کارشناسی ارشد از 19 الی 22 شهریور 
2 کارشناسی ناپیوسته از 16 الی 18 مهر
3 کارشناسی پیوسته از 17 الی 19 مهر
4 کاردانی پیوسته
از 17 الی 19 مهر
5 استعداد درخشان کارشناسی ارشد
از 1 الی 3 آبان

 


 

ورود به ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد 

ورود به ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته

ورود به ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته

ورود به ثبت نام مقطع کاردانی

ورود به ثبت نام استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد 

 


 

راهنمای عمومی ثبت نام 

 


 

شماره تماس مدیران محترم گروههای آموزشی دانشگاه