معرفی رئیس موسسه

شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸

دکتر مهدی صحت خواه

سال تولد:  1332                            محل تولد: تبریز

سال و محل اخذ مدرك:

كارشناسي: 1350 تبریز                    كارشناسي ارشد: 1366 تبریز                     دكتراي تخصصي: 1381 تبریز

  • رشته علمي،‌ پست سازماني وضعيت استخدامي: رشته ریاضی و استادیار بازنشسته دانشگاه پیام نور

فعاليت هاي علمي:

- آموزشي:

1) تدریس دروس ریاضیات عمومی            2) جبر 1 و 2 و 3            3) جبر پیشرفته             4) زبان تخصصی   
راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد ریاضی

- پژوهشي:

- ارائه مقاله در مجلات:

1- The generalized characteristic polynomial of a simple graph. N.A.S. vol.xix (xxii)180-186- 2001
2- The generalized characteristic polynomial associated with a tree.PU.M.A.Pure -
Math. Appl. No.3 393-397 2002

مقاله در کنفرانس های بین المللی:

3- On the finiteness properties of extension functor and local cohomology modules
International congress of mathematics 2010 Hyderabad India
4- Some notes on orthogonal Bases of Symmetry classes of Tensors
14 th International conference of linear algebra  2006 Shanghai China

5- تهیه محتوای الکترونیکی کتاب ریاضی  عمومی 2
6- ویرایش علمی کتاب زبان تخصصی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور
7- ویرایش علمی کتاب جبر خطی رشته آمار دانشگاه پیام نور

- فعاليت هاي اجرايي:

  • معاون آموزشی دانشگاه پیام نور تبریز در سال های 1370 الی 1372
    • رییس دانشگاه پیام نور تبریز در سال های 1372 الی 1376
      • مدیر گروه ریاضی دانشگاه پیام نور کشور در سال های1384 الی 1387
      • عضویت در شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی1380 الی 1387

- فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي:

  • عضویت در انجمن ریاضی کشور و انجمن های علمی پیام نور