اطلاعیه ها

همايش ملي مجازي زيست جهان پسا کرونا

اطلاعیه

وبینارهای آموزش نحوه برگزاری امتحان مخصوص دانشجویان

راهنمای برگزاری امتحانات پایان ترم 982 بصورت مجازی

فراخون بيست و دومين جشنواره جوان خوارزمي1

جشنواره ايده شو

اطلاعیه شماره 2 امتحانات ترم 982

اطلاعیه تمدید مهلت پرداخت بدهی شهریه

اطلاعیه جدید خوابگاه

اطلاعیه تسویه حساب شهریه ترم 982

اطلاعیه تغییر ساعات اداری

اطلاعیه شماره 1 در مورد امتحانات