اتصال سامانه آموزشی دانشگاه به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

بسمه تعالی

به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان عزیز می رساند

سامانه آموزشی دانشگاه به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی متصل گردیده است. مزایای آن فعلا ورود به سامانه آموزشی دانشگاه با شماره موبایل ثبت شده در سامانه مذکور می باشد. در صورت فراموشی رمز ورود خود می توانید از این طریق در صفحه اصلی سامانه آموزشی دانشگاه به آدرس https://sida.roshdiyeh.ac.ir وارد میزکار خود شوید.

 

روابط عمومی دانشگاه