اطلاعیه مهم اتمام سنوات آموزشی برای ترم 14012 و نحوه تمدید سنوات

سه شنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۱

 

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند سنوات مجاز آموزشی طبق آئین نامه به شرح زیر می باشد:

 

ردیف

مقطع تحصیلی

تعداد ترم مجاز سنوات آموزشی

1

کاردانی پیوسته

5 ترم

2

کارشناسی ناپیوسته

5 ترم

3

کارشناسی پیوسته

10 ترم

4

کارشناسی ارشد

6 ترم

 

در صورتی که طبق جدول فوق سنوات آموزشی شما به اتمام رسیده باشد، طبق آئین نامه اخراج آموزشی تلقی خواهید شد و می بایست در سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir برای ترم جاری درخواست تمدید سنوات نموده و پرینت کدرهگیری درخواست خود را به کارشناس آموزش مربوطه تحویل نمایید

*کلیه درخواست های افزایش سنوات صرفا بایستی از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir، ارسال گردد و مدارک موجود نیز بایستی پیوست گردد.

 

* در صورتی که در پایان ترم جاری ( 14011 ) فارغ التحصیل خواهید شد نیازی به اخذ مجوز نمی باشد

* در صورتیکه پس از پایان ترم جاری به صورت معرفی به استاد فارغ التحصیل خواهید شد حتما می بایست نسبت به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص اقدام فرمایید.

 

مراحل لازم جهت ثبت و پیگیری درخواست افزایش سنوات به شکل زیر است:

 

  1. ثبت نام در سامانه سجاد و تکمیل اطلاعات
  2. ثبت درخواست و بارگذاری مدارک و ارسال آن
  3. بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس آموزش مربوطه در دانشگاه
  4. بررسی و تایید درخواست توسط مدیر آموزش دانشگاه
  5. بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس کمیسیون دانشگاه
  6. ارجاع به مرکز مشاوره یا مرکز بهداشت (در صورت لزوم)
  7. بررسی و تایید دبیر کمیسیون و طرح در جلسه شورا
  8. صدور رای در جلسه شورا
  9. ثبت آرای صادره شورا توسط کارشناس کمیسیون
  10. ابلاغ الکترونیکی به دانشجویان و آموزش دانشگاه توسط سامانه سجاد

 

مرجع رسیدگی به درخواست افزایش سنوات

ردیف

مقطع تحصیلی

شورای دانشگاه رشدیه

شورای استانی

شورای مرکزی

1

کاردانی پیوسته

ترم 6

ترم 7 و 8

ترم 9 و بیشتر

2

کارشناسی ناپیوسته

ترم 6

ترم 7 و 8

ترم 9 و بیشتر

3

کارشناسی پیوسته

ترم 11 و 12

ترم 13 و 14

ترم 15 و بیشتر

4

کارشناسی ارشد

ترم 7 و 8

ترم 9 و 10

ترم 11 و بیشتر

 

در صورتی که:

1- مرجع رسیدگی به درخواست شما شورای دانشگاه رشدیه باشد نیازی به پرداخت مبلغ نیست.

2- مرجع رسیدگی به درخواست شما شورای استانی باشد می بایست در سامانه سجاد مبلغ  130/000 ریال واریز نمایید تا درخواست شما به جلسه شورای استانی برود.

3- مرجع رسیدگی به درخواست شما شورای مرکزی باشد می بایست در سامانه سجاد ابتدا مبلغ  130/000 ریال واریز نمایید تا درخواست شما به جلسه شورای استانی برود و سپس مبلغ 250/000 ریال واریز نمایید تا درخواست شما به جلسه شورای مرکزی برود.

* پس از انجام هر مرحله از طرف سازمان امور دانشجویان پیامک به دانشجو ارسال میگردد.

 


لیست دانشجویانی که سنوات آموزشی آنها برای ترم 14012 به اتمام رسیده است:

 

دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

 

آموزش دانشگاه رشدیه