اطلاعیه الزام ارائه کارت دانشجویی هنگام ورود به دانشگاه

یکشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۱