اطلاعیه شماره 5 ثبت نام ورودی های جدید ( کارشناسی پیوسته )

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

 

با عرض تبریک به پذیرفته شدگان جدید مهر 1401 به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته می رساند؛ برنامه زمانی ثبت نام و اطلاعات تکمیلی  متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد. تا اعلام زمان و نحوه ثبت نام از مراجعه حضوری به دانشگاه اکیداً خودداری فرمایید.

امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه رشدیه