اطلاعیه مهم تکمیل نواقص پرونده های دانشجویی ورودی های 991 ، 982 ، 981 ، 972 ، 971 و 961

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

 

بسمه تعالی

     به اطلاع  دانشجویان ورودی سال 1399 ( نیمسال اول ) ، ورودی سال 1398 ( نیمسال دوم )، ورودی سال 1398 ( نیمسال اول )، ورودی سال 1397 ( نیمسال دوم )، ورودی سال 1397 ( نیمسال اول ) و ورودی سال 1396 ( نیمسال اول ) که اسامی آنها در جداول زیر درج گردیده می رساند که جهت تکمیل مدارک پرونده دانشجویی خود تا پایان وقت اداری 1401/03/18  با در دست داشتن مدارکی که اعلام نقص شده به امور آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.
بدیهی است در صورت عدم تکمیل پرونده از ادامه تحصیل و شرکت در امتحانات پایان ترم ممانعت بعمل خواهد آمد.
مدارک ناقص با رنگ قرمز مشخص شده است.

دانشجویان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 51051 داخلی   214 و یا 215 تماس حاص فرمایند .

نواقص پرونده دانشجویان ورودی مهر 1399

نواقص پرونده دانشجویان ورودی بهمن 1398

نواقص پرونده دانشجویان ورودی مهر 1398

نواقص پرونده دانشجویان ورودی بهمن 1397

نواقص پرونده دانشجویان ورودی مهر 1397

نواقص پرونده دانشجویان ورودی مهر 1396

 

آموزش دانشگاه