دانشگاه رشدیه در مقطع کارشناسی ارشد از طریق سازمان سنجش آموزش کشور در مرحله تکمیل ظرفیت ( بهمن 1400 ) دانشجو می پذیرد

پیوند شنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۰