گزارش بازدید گروه معماری از کلیسای سنت استپانوس در جلفا

آموزشی و پژوهشی سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱