گزارش برگزاری وبینار آشنایی با آزمون وکالت

آموزشی و پژوهشی دوشنبه, ۶ دی ۱۴۰۰

 

ششمین نشست تازه های حقوقی دانشگاه رشدیه با همکاری انجمن علمی حقوق در تاریخ 1400/10/05 ساعت 17/30 تا 19/30 با حضور بیش از 60 نفر از حضار گرامی برگزار گردید. سخنران این وبینار علمی جناب آقای ایرج علیپور(کارشناس حقوق از دانشگاه تبریز و وکیل پایه یک دادگستری) با مدیریت علمی جناب آقای دکتر امین حاجی وند(مدیر گروه حقوق) و خانم آقازاده(مجری)بود. سخنران محترم، ابتدا به اهمیت این نهاد پرداخته و با توضیحات مفصلی پیرامون روش مطالعه علمی، منابع آزمون، ضرایب دروس و ... به ایراد سخنرانی پرداختند. در پایان نیز به سوالات حضار گرامی پاسخ داده شد.