انتشار کتاب معماری خانه های تاریخی تبریز با همکاری دانش آموختگان دانشگاه رشدیه

آموزشی و پژوهشی یکشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۰

 

کتاب «Traditional Houses Architecture Of Tabriz» توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین و با همکاری دانش آموختگان رشته معماری دانشگاه رشدیه سرکار خانم شبنم جوانکار و سرکار خانم مائده حسن پور منتشر گردید .

ضمن تبریک به مناسبت این موفقیت ، از فعالیت های علمی این عزیزان قدردانی نموده و توفیق روز افزون برای ایشان در عرصه های علمی و فرهنگی از خداوند متعال مسئلت داریم .