با دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ نخستین دانشجوی حقوق بین الملل موسسه آموزش عالی رشدیه در مقطع کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شد

آموزشی و پژوهشی سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

 

بسمه تعالی

      نگین نباتی پور به عنوان اولین فارغ التحصیل حقوق در مقطع کارشناسی ارشد با دفاع از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  با موضوع « نقش سازمان های بین المللی در مقابله با نقض و تخلفات مربوط به قوانین علائم تجاری حقوق بین الملل با تاکید بر سازمان مالکیت فکری و معنوی»موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل شد.

دکتر علیرضا روستایی به عنوان استاد راهنما، دکتر سالار صادقی به عنوان استاد مشاور و دکتر میثم حق سرشت به عنوان داور خانم نباتی پور را همراهی کردند.

 

 

آموزش دانشگاه