گزارش بازدید گروه معماری از روند ساخت پروژه های ویلایی

آموزشی و پژوهشی یکشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

 

بسمه تعالی

    در ادامه برگزاری بازدیدهای آموزشی گروه معماری با مساعدت مسئولین محترم دانشگاه و همکاری صمیمانه مدیر محترم گروه سرکار خانم دکتر صالحی ، بازدیدی از پروژه های ویلایی در حال ساخت واقع در باسمنج جهت بررسی سیستم های سازه ای و آشنایی با مراحل اجرا مرتبط با دروس اجرایی و ساختمان رشته معماری به سرپرستی مهندس افقی و تقویت کروکی و اسکیس از وضع موجود به سرپرستی خانم مهندس ثابتی با حضور جمعی از دانشجویان معماری راس ساعت ۱۲ ظهر1402/02/19 با حرکت از مقابل دانشگاه شروع شد و در ساعت ۱۹ همان روز به پایان رسید.

اهم موارد مورد بررسی اسکلت، دیوارچینی، تاسیسات برقی و مکانیکی، نماسازی و کاشی کاری، اجرای اصولی استخر داخل و خارج ساختمان، نحوه اجرا و کار عملی مطابق با سرفصل عملی دروس بود و نحوه درست اجرای کارها مورد توجه قرار گرفته و توسط استاد مربوطه مهندس افقی آموزش داده شد. همچنین نحوه اسکیس آنها توسط خانم مهندس ثابتی به دانشجویان آموزش داده شد. بازدید با پاسخ به سوالات دانشجویان و انتقال آنها به دانشگاه به پایان رسید.