اطلاعیه ها

اطلاعیه

اطلاعیه فوری

اطلاعیه فوری

غربالگري ويروس کرونا در سامانه وزارت بهداشت

پیام تبریک نوروزی رئیس محترم موسسه

مسابقه ادبي هنري ترم کرونايي توسط همياران سلامت

فایل های مطالب کمک آموزشی دانشجویان گروه حقوق

اطلاعیه مهم

سخنی با دانشجویان

لینک پک های کمک آموزشی دانشجویان گروه برق

لینک پک های کمک آموزشی دانشجویان گروه حسابداری

لینک پک های کمک آموزشی دانشجویان گروه کامپیوتر