لیست دانشجویان فاقد سنوات نظام وظیفه جهت تحصیل در ترم 992

یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹

لیست دانشجویان فاقد سنوات نظام وظیفه
جهت تحصیل در ترم 992

دانشجویان مندرج در لیست فوق هرچه سریعتر جهت تمدید سنوات نظام وظیفه اقدام و برگ تمدید سنوات را به امور دانشجویی و فرهنگی تا 20 اسفندماه 99 تحویل دهند .
بدیهی است در صورت عدم تمدید سنوات ، دانشگاه از ادامه تحصیل نامبردگان ممانعت بعمل خواهد آورد .

ضمنا : به اطلاع می رساند که جهت تمدید سنوات نظام وظیفه انجام مراحل زیر لازم است :
1- ثبت نام در سامانه سجاد وزارت علوم
2- ثبت درخواست تمدید سنوات آموزشی در سامانه سجاد
3- موافقت کمیسیون موارد خاص استان با تمدید سنوات آموزشی
4- اخذ نامه درخواست تمدید سنوات نظام وظیفه از امور دانشجویی دانشگاه
5- مراجعه به دفاتر پلیس+10 و اخذ تاییدیه تمدید سنوات و تحویل به دانشگاه

 

امور دانشجویی دانشگاه