خريد کتاب از نمايشگاه کتاب تبريز -مهرماه 98

دانشجوئی و فرهنگی شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸

بسمه تعالی

 

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم

    بخش فراهم آوری کتابخانه دانشگاه رشدیه با همکاری چندین نفر از دانشجویان رشته های مختلف در فرصت 5 روزه نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز تا کنون در مجموع 306 عنوان (405 جلد) به ارزش بیش از 190 میلیون ریال را برای کامل تر کردن مجموعه کتابخانه خریداری کرد. قابل ذکر است که خرید کتابها بر اساس اعلام نیاز اساتید محترم و چند تن از دانشجویان دانشگاه صورت پذیرفته است.امید که در آینده با حمایت مسئولین و همدلی شما همراهان بتوانیم قدم های بلندتری برای توسعه منابع کتابخانه برداریم.

 لیست کتابهای خریداری شده

 

 

                                                                                                                                                                        با تشکر

                                                                                                                                                                    مسئول کتابخانه