ثبت نام ورودی های جدید بهمن ماه 1401 ( تکمیل ظرفیت )

سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

 

زمانبندی ثبت نام ورودی های جدید بهمن 1401

ردیف مقطع تحصیلی زمان ثبت نام
2 کارشناسی پیوسته از 16 الی 19 بهمن ماه 1401
3 کارشناسی ناپیوسته از 17 الی 19 بهمن ماه 1401
4 کاردانی از 17 الی 19 بهمن ماه 1401

 


 

ورود به ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته بهمن 1401

ورود به ثبت نام مقطع کاردانی مهر1401

ورود به ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته مهر1401

 


 

راهنمای عمومی ثبت نام 

جدول شهریه ها