پيام دانشگاه به مناسبت درگذشت استاندار و تبريک به استاندار جديد

شنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۲