مراسم توجیهی نو دانشجویان کاردانی و کارشناسی( ورودی های مهر 1402 )

سه شنبه, ۲ آبان ۱۴۰۲