اطلاعیه شروع کلاسهای ترم 14021

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۴۰۲

بسمه تعالی

دانشجویان گرامی باسلام و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترمتان، به آگاهی می رساند کلاس­های آموزشی از روز دوشنبه 1402/07/03 شروع خواهد شد.

تاریخ شروع کلاسهای نودانشجویان سایر مقاطع بجز کارشناسی ارشد متعاقبا اعلام خواهد شد

 

نکات مهم

در مقطع کاردانی پیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته:

 • دانشجویان مشروط در ترم قبل حداکثر 14  واحد
 • دانشجویان ممتاز در ترم قبل و دانشجویان ترم آخر حداکثر  24  واحد
 • دانشجویان عادی حداکثر 20  واحد می توانند انتخاب واحد نمایند.
 • دانشجویانی که حداکثر با دو درس نظری فارغ التحصیل می شوند می توانند درخواست معرفی به استاد نمایند.
 • شهریه ثابت معرفی به استاد نصف شهریه ثابت ترم عادی هر دانشجو می باشد.
 • مدت مجاز تحصیل( سنوات آموزشی ) برای کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته 5 ترم و برای کارشناسی پیوسته 10  ترم می باشد.
 • تعداد مشروطی مجاز برای کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته 1  ترم و برای کارشناسی پیوسته 2  ترم می باشد.
 • دانشجویانی که سنوات آموزشی آنها به اتمام رسیده و یا بیش از حد مجاز مشروط شده باشند می بایست قبل از انتخاب واحد در سامانه سجاد نسبت به تمدید سنوات و درخواست مجوز ادامه تحصیل خود اقدام نمایند در غیر اینصورت طبق آئین نامه اخراج آموزشی تلقی خواهند شد.
 • دانشجویانی که در دوره تابستانی شرکت نموده اند نیز می بایست در این بازه انتخاب واحد نمایند.

 

در مقطع کارشناسی ارشد:

 • دانشجویانی که پایان نامه خود را به اتمام نرسانده باشند هر ترم در زمان انتخاب واحد می بایست پایان نامه خود را تمدید نمایند.
 • دانشجویانی که معدل آنها زیر 14 می باشد نمی توانند از پایان نامه خود دفاع نموده و فارغ التحصیل شوند.
 • مدت مجاز تحصیل ( سنوات آموزشی) 6 ترم و تعداد مشروطی مجاز 1  ترم می باشد.
 • دانشجویانی که سنوات آموزشی آنها به اتمام رسیده و یا بیش از حد مجاز مشروط شده باشند می بایست قبل از انتخاب واحد در سامانه سجاد نسبت به تمدید سنوات و مجوز ادامه تحصیل خود اقدام نمایند در غیر اینصورت طبق آئین نامه اخراج آموزشی تلقی خواهند شد.

 

آموزش دانشگاه