جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود ( مهر 1401 )

دانشجوئی و فرهنگی سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۱

 

با استعانت از خداوند متعال اولین جلسه توجیهی نودانشجویان در مورخه 1401/07/25 با حضور دانشجویان رشته های فنی و مهندسی برگزار و پس از سخنرانی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر صحت خواه و همچنین سخنرانی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی جناب آقای خواجه ای مدیران گروههای آموزشی حاضر در جلسه و مدیران حوزه های مختلف اداری دانشگاه به پرسش های دانشجویان پاسخ دادند .

امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه