برگزاری جلسه شورای رؤسای موسسات آموزش عالی غیردولتی استان آذربایجانشرقی به میزبانی دانشگاه رشدیه

اداری و مالی چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای رؤسای موسسات آموزش عالی غیردولتی استان به میزبانی دانشگاه رشدیه در تاریخ 19 مهر ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری در سالن جلسات این دانشگاه با حضور رؤسا و نمایندگان موسسات برگزار گردید . در این جلسه که به دلیل احتمال بازگشایی مجدد دانشگاهها و ضرورت پیش بینی و تمهید مقدمات این بازگشایی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود ، چالش های پیش روی موسسات اموزش عالی غیردولتی استان مطرح و پیشنهادات شورا جهت انعکاس به وزارت عتف اخذ و ثبت گردید .