استقرار شعبه 85 اخذ رای انتخابات 1400

اداری و مالی سه شنبه, ۱ تیر ۱۴۰۰

 نظر به اعلام فرمانداری شهرستان تبریز و موافقت هیئت رئیسه محترم دانشگاه رشدیه ،  شعبه 85 اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تبریز در دانشگاه رشدیه مستقر گردید . بر اساس اعلام ستاد انتخابات روز جمعه 28 خرداد 1400 از ساعت 6 صبح عوامل شعبه در محل شعبه حاضر و پس از انجام مقدمات از ساعت 7 صبح اقدام به اخذ رای گردید و رای گیری تا ساعت 1 بامداد روز 29 خرداد ادامه داشت .