امضای تفاهم نامه با اداره کل بهزیستی استان

اداری و مالی دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸

بسمه تعالی

     به منظور برگزاری دوره های آموزشی و نیز تامین شهریه دانشجویان تحت پوشش بهزیستی استان، تفاهم نامه ای در تاریخ 1398/08/22 فی مابین اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی و دانشگاه رشدیه مبادله گردید و طرفین اظهار امیدواری نمودند که امضای تفاهم نامه و اجرای هریک از بندهای آن موجب ارتقاء آگاهی و توانمندی مددجویان و دانشجویان تحت پوشش آن اداره کل گردد.