گزارش جلسه ( وبینار ) هم اندیشی با دانشجویان عضو تشکل های دانشجویی

دانشجوئی و فرهنگی چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹

 

بسمه تعالی

     جلسه ( وبینار ) هم اندیشی با اعضای تشکل های دانشجویی و معارفه اعضای جدید با حضور دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی ، هنری و اجتماعی و با حضور هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی و مدیر و کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی در مورخه 99/9/9 راس ساعت 13 برگزار گردید . این وبینار با پخش سرود ملی و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز و در ابتدای جلسه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر صحت خواه ضمن تبریک به اعضای جدید تشکل های دانشجویی و تقدیر از اعضای قبلی ، بر گسترش فعالیت های دانشجویی تاکید نمودند . در ادامه جناب آقای دکتر عزیزی ضمن تشکر از فعالین دانشجویی و فرهنگی گزارشی از فعالیت های انجمن علمی عمران ارائه نمودند و در ادامه بر حضور انجمن های علمی دانشگاه در جشنواره بین المللی حرکت تاکید نمودند . سپس معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سخنرانی نموده و ضمن بیان مزایای عضویت در تشکل های دانشجویی و شرکت در فعالیت های فوق برنامه بر مستند سازی این فعالیت ها تاکید نمودند .در پایان برخی از حاضرین ضمن بیان نکته نظرات خود ، پیشنهادات کارساز و خوبی در خصوص فعالیت های فوق برنامه دانشجویی در قالب انجمن های علمی و کانون های فرهنگی ارائه نمودند .

 

 

امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه