برگزاری آزمون بین المللی زبان انگلیسی IELTS در دانشگاه رشدیه

اداری و مالی شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۹

 

    با یاری پروردگار متعال روز پنج شنبه مورخه 1399/08/22 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهرمعروفترین آزمون انگلیسی جهان ( آزمون IELTS که مالکیت آن به طور مشترک متعلق به IDP , Britishcouncil    استرالیا و موسسه کمبریج است) همزمان با تعدادی از شهرهای ایران بصورت غیرمتمرکز زیر نظر سازمان سنجش کشور توسط نمایندگی موسسه ایرسافام در دانشگاه غیرانتفاعی، غیردولتی رشدیه تبریز با شرکت 70 نفر از داوطلبان منطقه شمال غرب کشور برگزار گردید. شایان ذکر است نتایج آزمون IELTS توسط بیش از 9000 سازمان از جمله موسسات آموزشی، کارفرمایان، انجمن های حرفه ای و دولت ها در 135 کشور در سراسر جهان پذیرفته شده است. از این آزمون توسط نماینده محترم سازمان سنجش و معاونت اداری و مالی دانشگاه رشدیه بازدید بعمل آمد.

 

 

روابط عمومی دانشگاه غیرانتفاعی- غیردولتی رشدیه