گزارش برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه 3 نظام مهندسی استان

اداری و مالی شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹

 

بسمه تعالی

     آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه ۳ نظام مهندسی استان در رشته های معماری نظارت عمران نظارت تاسیسات مکانیکی- نظارت، تاسیسات برقی- نظارت معماری اجرا و عمران اجرا با ۱۲۰۰ نفر داوطلب در دو نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ در دانشگاه رشدیه با رعایت دستورالعمل بهداشتی "فاصله گذاری و الزامات بهداشتی در برگزاری آزمون ها" توصیه شده از سوی"سازمان سنجش آموزش کشور" و با حضور ناظر بهداشتی علوم پزشکی و بهداشت تبریز برگزار گردید نمایندگان اعزامی از اداره کل استان آذربایجان شرقی و وزارت راه و شهرسازی و ریاست دانشگاه رشدیه از نحوه ی برگزاری آزمون صبح وعصر بازدید به عمل آورده و از روند برگزاری آزمون اظهار رضایت نمودند.

 


روابط عمومی دانشگاه رشدیه