گزارش جلسه شورای اداری دانشگاه در مورخ 99/05/01

اداری و مالی پنجشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۹

بسمه تعالی

    مقارن ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 99/05/01 جلسه شورای اداری دانشگاه با موضوع دورکاری و با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری در سالن غذاخوری دانشگاه تشکیل گردید در این جلسه معاون امور اداری مالی ضمن اعلام این خبر که کارکنان در مرداد ماه با حداقل حضور در دانشگاه، وظایف اداری خود را بصورت دورکاری انجام خواهند داد باید و نبایدهای دورکاری و مسائل و نیز قوانین حاکم بر موضوع دورکاری را تبیین و تشریح نمودند.
در این جلسه آقای دکتر صحت خواه رئیس دانشگاه نیز ضمن تبیین اهداف دورکاری به کارکنان تاکید نمودند که باید طوری عمل نمود که دورکاری موجب نشود دانشجویان احساس نمایند در کار آنان وقفه ایجاد خواهد شد و نیز کارشناسان اداری که به نوبت در ایام دورکاری در دانشگاه خواهند بود باید با اطلاعات کامل پاسخگوی دانشجویان باشند این جلسه تا ساعت 13:30 ادامه یافت.

 


روابط عمومی دانشگاه