گزارش نشست معاونین آموزشی و اداری و مالی موسسات غیردولتی استان در مورخه 21/06/1402

اداری و مالی دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

 

بسمه تعالی

     نشست مشترک معاونین آموزشی و اداری و مالی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی: اسوه، الغدیر، رشدیه، ربع رشید، سراج، علم و فناوری شمس، میزان و نبی اکرم ( ص) مقارن ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 1402/06/26 در دانشگاه رشدیه برگزار و مسائل آموزشی و اداری و مالی مطرح و پس از تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید این نشست تا ساعت 10:45 همان روز ادامه یافت.

 

روابط عمومی دانشگاه رشدیه